เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ โรงเรียนตะโหมด สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 |ความรู้ดี ทักษะเด่น เน้นคุณธรรม นำชุมชน >> ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (เพิ่มเติม) หน้าเมนูโครงการ SMTE >> ประชาสัมพันธ์ครูโรงเรียนตะโหมดทุกท่าน สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มรายงานโครงการได้จาก เมนูงานนโยบายและแผน หรือ เอกสารดาวน์โหลด

 

 

 

ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE
  •               เพิ่มเติม ม.1       
  •              เพิ่มเติม  ม.4

 

 

 

 

 

 


โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE 

รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 24 -28  กุมภาพันธ์  2561

                                                                    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 วันที่  10  มีนาคม  2561
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    วันที่  11  มีนาคม  2561
ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1      วันที่  15  มีนาคม  2561
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 วันที่  16  มีนาคม  2561
รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่  7 เมษายน 2561
     
ห้องเรียนทั่วไป
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET)
  รับสมัคร วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  สอบคัดเลือก วันที่  31  มีนาคม  2561
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  4  เมษายน  2561
  มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2561
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนเดิม (โควตา)
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน
  รายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2561
  มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2561
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET)
  รับสมัคร    วันที่ 25 - 28 มีนาคม  2561
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2561
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2561
  มอบตัว วันที่  7  เมษายน  2561

 

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.3และม.6

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,ม.2,ม.4และม.5

 

 

  คำสั่งกำกับห้องสอบ

  คะแนนเต็มทุกวิชา

  รายวิชาหน้าที่พลเมือง

       

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   


 

 

  วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.60

40 ปี โรงเรียนตะโหมด 25 ส.ค.59

          โรงเรียนะโหมด ขอขอบคุณนักปั่นทุกคน

           โรงเรียนตะโหมดขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและร่วมบริจาค

          เนื่องในโอกาสครบ 40 ปีดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนตะโหมด

 

           สพฐ.ได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

           การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

           ห้องสมุดออนไลน์คลังความรู้สำหรับครู  http://www.dlit.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th