เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 


 


 

 

 

 

 

 


 

 

ค่ายบูรณาการ  

โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์

เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม (SMTE)

ระหว่างวันที่ 10 - 12 พฤษภาคม 2562  

ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

-  กำหนดการเข้าค่าย 

      -  ใบขออนุญาตผู้ปกครอง    

 


  

 

   ประกาศผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาเพื่อวัดความรู้พื้นฐาน       "ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ 4"  คลิกที่นี่

 

           ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โรงฝึกงาน ๑๐๒/๒๗

 

   

 

                                                        

  

 

 

 

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

  

   


 

 

  วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.60

40 ปี โรงเรียนตะโหมด 25 ส.ค.59

          โรงเรียนะโหมด ขอขอบคุณนักปั่นทุกคน

           โรงเรียนตะโหมดขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและร่วมบริจาค

          เนื่องในโอกาสครบ 40 ปีดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนตะโหมด

 

           สพฐ.ได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

           การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

           ห้องสมุดออนไลน์คลังความรู้สำหรับครู  http://www.dlit.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th