นาฬิกา
เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 

ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง

ห้องเรียนพิเศษ

ม.1 ม.4  


ประกาศผลสอบห้องเรียนพิเศษ

ม.1

ม.4

 

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.3และม.6

  สอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2560 ม.1,ม.2,ม.4และม.5

 

 

  คำสั่งกำกับห้องสอบ

  คะแนนเต็มทุกวิชา

  รายวิชาหน้าที่พลเมือง

 ห้องเรียนพิเศษ  (รายละเอียดคลิกที่นี่)

รับสมัคร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4   วันที่ 24 -28  กุมภาพันธ์  2561

                                                                    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

สอบคัดเลือก  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 วันที่  10  มีนาคม  2561
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4    วันที่  11  มีนาคม  2561
ประกาศผล  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1      วันที่  15  มีนาคม  2561
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 วันที่  16  มีนาคม  2561
รายงานตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 18 มีนาคม 2561
มอบตัว ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 วันที่ 6 เมษายน 2561
     
ห้องเรียนทั่วไป  
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET)
  รับสมัคร วันที่ 25 – 28 มีนาคม 2561
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  สอบคัดเลือก วันที่  31  มีนาคม  2561
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  4  เมษายน  2561
  มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2561
     
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  ของโรงเรียนเดิม (โควตา)
การรับสมัครและประกาศผลให้เป็นไปตามกำหนดการของโรงเรียน
  รายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2561
  มอบตัว  วันที่  7  เมษายน  2561
นักเรียนที่จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  จากโรงเรียนอื่นและโรงเรียนเดิม (สอบคัดเลือกและใช้คะแนน O-NET)
  รับสมัคร    วันที่ 25 - 28 มีนาคม  2561
    (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
  สอบคัดเลือก  วันที่  1  เมษายน  2561
  ประกาศผลและรายงานตัว  วันที่  5  เมษายน  2561
  มอบตัว วันที่  7  เมษายน  2561

         

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  

   

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


แบบฟอร์มเขียนโครงการ งบประมาณ 2561 คลิกที่นี่

รายชื่อนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

เกียรติบัตรงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ุ 67 ปี 2560

งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 67  ปีการศึกษา 2560 คลิกที่นี่

   จัดการแข่งขันระดับเขตพื้นที่   14-16 ก.ย. 60   โรงเรียนพัทลุง โรงเรียนสตรีพัทลุง

   การแข่งขันระดับภาค ณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี   19-21 ธ.ค.60

   การแข่งขันระดับชาติ   11-13 ก.พ.61  

 

  วันสุนทรภู่ 26 มิ.ย.60

 

 

 

 

 

 


 ประกาศโรงเรียนตะโหมด
 

 

 รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2-59 ดาวน์โหลดได้ที่หน้าดาวน์โหลดเอกสาร

http://www.tamode.ac.th/default.aspx?ct=&headmenu=true&id=M000000010&s_detail=1&shw=&editdetail=true

หรือคลิกที่นี่  ม.1_2/59  ม.2_2/59  ม.3_2/59  ม.4_2/59  ม.5_2/59 ม.6_2/59 

ตารางเรียน ภาคเรียนที่ 2/59

ตารางสอนครู  ภาคเรียนที่ 2/59


 

 

เปรียบเทียบผล O-net

40 ปี โรงเรียนตะโหมด 25 ส.ค.59

 

โรงเรียนะโหมด ขอขอบคุณนักปั่นทุกคน

 

โรงเรียนตะโหมดขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและร่วมบริจาคเนื่องในโอกาส ครบ 40 ปี

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนตะโหมด

 

สพฐ.ได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

 

การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21  https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

 

ห้องสมุดออนไลน์คลังความรู้สำหรับครู  http://www.dlit.ac.th/

 

 

 

 
 
 


 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 
 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th