เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 
fjrigjwwe9r0tb_HeadMenu102:DataDetail1

 โพลสำรวจการใช้โทรศัพท์มือถือ ของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด 


แจ้งตารางเรียนภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๒

 

 

 

 

 

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69

เกณฑ์การแข่งขัน

แบบฟอร์มส่งรายชื่อนักเรียนเข้าร่วมแข่งขัน

 

 

บันทึกข้อตกลงเกี่ยวกับผลปฏิบัติงาน ครั้งที่ 2

แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูฯ

 

แบบฟอร์มการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามแนวปฏิรูปการเรียนรู้ของครูผู้สอน

 

 

คำสั่งเรียนซ้ำรายวิชา 1/2562 

 ดาวน์โหลดรายชื่อภาคเรียนที่ 1/2562

  รายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2562 

 ระดับชั้น ม.1

 ระดับชั้น ม.2

 ระดับชั้น ม.3

 ระดับชั้น ม.4

 ระดับชั้น ม.5

 ระดับชั้น ม.6

 ยอดนักเรียน

ตารางเรียนรวมแยกกลุ่มสาระฯ/ระดับชั้น

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูจัดการเรียนการสอน 1/2562

คำสั่งมอบหมายหน้าที่ครูพี่เลี้ยง 1/2562

ปฏิทิน วิชาการ 1/62

      ทะเบียนนักเรียนรายบุคคล 

 

   

 

   

 

                                                        

  

 

 

 

      สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 

 

 

 

 

 

  

   

 

 


 

 

 

40 ปี โรงเรียนตะโหมด 25 ส.ค.59

          โรงเรียนะโหมด ขอขอบคุณนักปั่นทุกคน

           โรงเรียนตะโหมดขอขอบคุณทุกท่านและทุกภาคส่วนที่ร่วมทำบุญและร่วมบริจาค

          เนื่องในโอกาสครบ 40 ปีดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ facebook fanpage โรงเรียนตะโหมด

 

           สพฐ.ได้จัดทำระบบคลังข้อสอบมาตรฐาน

           ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ (DLIT)

           การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 https://www.youtube.com/watch?v=tE32HERiEs4

           ห้องสมุดออนไลน์คลังความรู้สำหรับครู  http://www.dlit.ac.th/

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


 
 
 
 

 


 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 

 

 

 

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th