รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายเอกสิทธิ์ ชุมวงค์ (ประธานปิง)
ปีที่จบ : 2557   รุ่น : Shut down
อีเมล์ : Akkasitp9012@gmail.com
เว็บไซต์ :
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : พนักงาน
ตำแหน่ง : QC Quality Control
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 240 ถนน ผังเมือง สาย ก. ต.ป่าตอง อ.กะทู้ จ.ภูเก็ต 83150

วันที่บันทึกข้อมูล : 29 เม.ย. 2564,10:43 น.   หมายเลขไอพี : 118.173.222.198


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล