รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายยุทธพงค์ หมัดดี (โอม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น :
อีเมล์ : theerat@thida.ac.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อประดู่
ตำแหน่ง : ครู
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ต.วัดจันทร์ อ.สทิงพระ จ.สงขลา 90190

วันที่บันทึกข้อมูล : 30 เม.ย. 2564,10:42 น.   หมายเลขไอพี : 113.53.4.55


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล