เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (เพิ่มเติม)

ระดับชั้น ม.1

ระดับชั้น ม.4

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th