เข้าสู่ระบบสมาชิก
User Name
  Password
    สมัครสมาชิก
    ลืมPassword
   
 

 ดาวน์โหลดรายชื่อภาคเรียนที่ 1/2561

  •    

  •   

 

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2560    

............................................................

ดาวน์โหลดรายชื่อนักเรียนภาคเรียนที่ 1/2560    

  •      

  •      
  •   

              

 

 

 

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 1/2559

รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2/2559
1. ม.1-59 1.   ม.1  ภาคเรียนที่ 2/59
2. ม.2-59 2.   ม.2  ภาคเรียนที่ 2/59
3. ม.3-59 3.   ม.3  ภาคเรียนที่ 2/59
4. ม.4-59 4.   ม.4  ภาคเรียนที่ 2/59
5.   ม.5  ภาคเรียนที่ 2/59
6.   ม.6  ภาคเรียนที่ 2/59
 ยอดนักเรียน - 59   7. รายชื่อนักเรียนรายวิชาเพิ่มเติม
รายชื่อนักเรียนรวม  ยอดนักเรียน (มีตัว) ภาคเรียนที่ 2/2559
   
   

 

 
   
   
โรงเรียนตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง 93160 โทร & โทรสาร 074695392 e-mail :tamodeschool@gmail.com
©2014 by tamode.ac.th