ภาพกิจกรรม
การติดตามรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตที่ 6
26 มี.ค.2563 นายภานุวัชร แก้วลำหัด รองผอ.สพม.12 ร่วมประชุมรับทราบการติดตามรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้บริหารสถานศึกษากลุ่มสหวิทยาเขตที่6 ซึ่งทุกร.ร.บริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพค่ะ...
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,13:03   อ่าน 144 ครั้ง