ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
วันนี้ (27 มีนาคม 2563) มีการประชุมพิจารณาคัดเลือกหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563  เพื่อนำเข้าวาระการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย เห็นชอบตามวัน เวลาที่กำหนดไว้
พิจารณาหนังสือเรียน
พิจารคัดเลือกหนังสือเรียน
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2563,13:21   อ่าน 199 ครั้ง