กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางสุไหวเหราะ สันหรีม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2