รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนตะโหมด
578 หมู่ที่ 1   ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 93160
เบอร์โทรศัพท์ 074695392 เบอร์แฟกส์ 074-695392


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :