สื่อการเรียนการสอน
สื่อการเรียนการสอน นางสุไหวเหราะ สันหรีม
สามารถดาวน์โหลดไฟล์ข้อมูลได้ทาง...
https://drive.google.com/drive/folders/1_Sfw8mkQq_aAeAFJwir5y-FVbmEFALGc?usp=sharing