คณะผู้บริหาร

นางพรเพ็ญ แปวประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา