กลุ่มบริหารงานบุคคล
ทำเนียบกลุ่มบริหารงานบุคคล ปีการศึกษา 2564
บันทึกข้อความขอใบรับรองเงินเดือน
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 329.5 KB
ประกาศกำหนดชั่วโมงปฎิบัติงานประจำปีงบประมาณ 2566
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 109.11 KB
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 173.16 KB
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 86.07 KB
คำสั่งโรงเรียนตะโหมดที่ ๐๖๑ / ๒๕๖๕ เรื่อง การมอบหมายงานตามโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๕
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 859.32 KB
มุติตาจิตนุสรณ์ในโอกาศเกษียณอายุราชการ ปีงบประมาณ 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.76 MB
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การกำหนดชั่วโมงการปฏิบัติงานเพื่อการประเมินวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์ วPA สำหรับข้าราชการครูโรงเรียนตะโหมด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.47 KB
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 61.29 KB
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 92.22 KB
ประกาศรับสมัครพนักงานบริการ(นักการ)
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 123.22 KB
ข้อมูลสถิติบุคลากรโรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 79.2 KB
รายชื่อผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ๆ ปีการศึกษา 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 93.33 KB
วิดีทันศน์งานเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2564