ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกย้ายเข้าเรียน โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 83) 10 พ.ค. 66
ประชาสัมพันธ์รับสมัครคนพิการเข้าเรียน วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ หนองคาย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (อ่าน 155) 17 เม.ย. 66
รายชื่อนักเรียนจบหลักสูตร รอบที่ 2 (ม.3และม.6) รับปพ 1 - 2 วันที่ 18 เมษายน 2566 (อ่าน 330) 14 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการพิจารณาคัดเลือก (เพิ่มเติม) นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 224) 11 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 302) 05 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ (เพิ่มเติม) โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 219) 03 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมธยมศึกษาปีที่ 4 (เพิ่มเติม) โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (อ่าน 193) 03 เม.ย. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่องการใช้มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (อ่าน 184) 31 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือก (เพิ่มเติม) นักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 291) 31 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE (เพิ่มเติม) (อ่าน 248) 30 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง เรียกบัญชีสำรองนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 196) 30 มี.ค. 66
ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสำรอง เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการห้องเรียนพืเศษ SMTE (อ่าน 225) 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 1125) 28 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 3492) 27 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนจบรอบที่ 1 /กำหนดการพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 537) 23 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 4574) 17 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (อ่าน 313) 13 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าเรียนชั้น ม.4 (อ่าน 325) 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE เข้าเรียนชั้น ม.1 (อ่าน 465) 08 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ม.1และม.4 ตามโครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 612) 01 มี.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๘” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 780) 15 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) (อ่าน 715) 10 ก.พ. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมนักเรียน (อ่าน 461) 03 ก.พ. 66
ประกาศสพม.พัทลุง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 224) 28 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 211) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 800) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๘” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 391) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 3) (อ่าน 265) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 248) 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 232) 18 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 272) 01 ธ.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 492) 03 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเปิดเรียนชดเชย (อ่าน 452) 21 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการที่พักนักกีฬาและการควบคุมการเข้าออกที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์ " ประเภทกีฬาซอฟท์บอล (อ่าน 525) 26 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รับหลักฐานจบการศึกษา รอบที่ 3(รับเอกสารวันที่ 17 พ.ค.65) (อ่าน 901) 13 พ.ค. 65
ขอประชาสัมพันธ์ "สถานศึกษาปลอดภัย" (อ่าน 1005) 11 พ.ค. 65
รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโควตา (จํานวนรับ) ภาคเรียนที่ 1/ 2565 (อ่าน 1009) 02 พ.ค. 65
รับสมัครพนักงานบริการ(นักการ) (อ่าน 909) 25 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 (อ่าน 985) 08 เม.ย. 65
แจ้งรายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าเรียน โรงเรียนตะโหมด (อ่าน 1232) 04 เม.ย. 65
การรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนตะโหมด (อ่าน 1462) 31 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2316) 30 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 รับหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (รอบที่ 1) (อ่าน 1150) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4592) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3481) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3307) 08 มี.ค. 65
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2533) 08 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3380) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3417) 04 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4073) 15 ก.พ. 65