ติดต่อเรา
โรงเรียนตะโหมด
578 หมู่ที่ 1   ตำบลแม่ขรี  อำเภอตะโหมด  จังหวัดพัทลุง 93160
เบอร์โทรศัพท์ 074695392 เบอร์โทรสาร 074-695392


กรอกแบบฟอร์ม
ติดต่อเรื่อง :
รายละเอียด :
ชื่อ :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :
แผนที่โรงเรียน