ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสพม.พัทลุง เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 15) 28 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การจัดการเรียนการสอนชดเชย (อ่าน 9) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (อ่าน 48) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๘” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 22) 25 ม.ค. 66
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษภัยพิบัติอุทกภัย (ฉบับที่ 3) (อ่าน 72) 20 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษภัยพิบัติอุทกภัย (อ่าน 69) 19 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปิดสถานศึกษาเนื่องจากเหตุพิเศษ (น้ำท่วม) (อ่าน 75) 18 ธ.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง มาตรการป้องกันการเล่นพนันฟุตบอลในสถานศึกษา (อ่าน 123) 01 ธ.ค. 65
ขอเชิญประชุมผู้ปกครองนักเรียนปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 324) 03 ต.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเปิดเรียนชดเชย (อ่าน 302) 21 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง แนวปฏิบัติการให้บริการที่พักนักกีฬาและการควบคุมการเข้าออกที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่แข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 " พัทลุงเกมส์ " ประเภทกีฬาซอฟท์บอล (อ่าน 364) 26 ก.ค. 65
ประชาสัมพันธ์ รับหลักฐานจบการศึกษา รอบที่ 3(รับเอกสารวันที่ 17 พ.ค.65) (อ่าน 743) 13 พ.ค. 65
ขอประชาสัมพันธ์ "สถานศึกษาปลอดภัย" (อ่าน 800) 11 พ.ค. 65
รายการกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ และโควตา (จํานวนรับ) ภาคเรียนที่ 1/ 2565 (อ่าน 859) 02 พ.ค. 65
รับสมัครพนักงานบริการ(นักการ) (อ่าน 747) 25 เม.ย. 65
รายชื่อนักเรียนจบหลักสูตรการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6 (อ่าน 833) 08 เม.ย. 65
แจ้งรายชื่อนักเรียนแจ้งความประสงค์เข้าเรียน โรงเรียนตะโหมด (อ่าน 1078) 04 เม.ย. 65
การรายงานตัวและมอบตัวโรงเรียนตะโหมด (อ่าน 1287) 31 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้องเรียนทั่วไป ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2122) 30 มี.ค. 65
ประชาสัมพันธ์นักเรียนชั้น ม.3 และม.6 รับหลักฐานการศึกษา ปพ.1 (รอบที่ 1) (อ่าน 997) 30 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4425) 17 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3298) 10 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียน โควตา ชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3158) 08 มี.ค. 65
สมัครเข้าเรียนโรงเรียนตะโหมด ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2485) 08 มี.ค. 65
แนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3330) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกโครงการห้องเรียนพิเศษ SMTE ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3359) 04 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด จังหวัดพัทลุง เรื่อง ผลการทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๗” ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3927) 15 ก.พ. 65
การดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3792) 11 ก.พ. 65
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบ การทดสอบศักยภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษา เพื่อวัดความรู้พื้นฐาน “ตะโหมดวิชาการ ครั้งที่ ๗” ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3687) 11 ก.พ. 65
การรับสมัครนักเรียนโครงการส่งเสริมความสามารถพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปี 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4804) 02 ก.พ. 65
การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (อ่าน 4056) 02 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การปรับคะแนนกลางภาคเรียนที่ 2/2564 (อ่าน 3686) 19 ม.ค. 65
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การจัดการเรียนการสอน รูปแบบผสมผสาน (อ่าน 3917) 29 ธ.ค. 64
แจ้งค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน ภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3803) 09 ธ.ค. 64
ตารางสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3848) 07 ธ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3994) 30 ต.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน ปลายภาคเรียน ประจาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 5155) 10 ก.ย. 64
ตารางการรับอินเตอร์เนตซิมของนักเรียนโรงเรียนตะโหมด ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3952) 26 ก.ค. 64
ประกาศคะแนนผลการพัฒนาผู้เรียน ทุกวิชา ครั้งที่ 1-2 ก่อนกลางภาค (อ่าน 3345) 22 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอบวัดผลและประเมินผลการเรียน กลางภาคเรียน (อ่าน 4536) 20 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การสอนเสริมนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) โรงเรียนตะโหมด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 3854) 11 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนระบบ ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด (อ่าน 3805) 09 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ขยายระยะเวลาการจัดการเรียนการสอนระบบ ออนไลน์ ในสถานการณ์โควิด -๑๙ (อ่าน 4010) 02 ก.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่องการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอนจาก on site (สลับกลุ่มมาเรียน)เป็นรูปแบบonline (เรียนทุกคนที่บ้าน) (อ่าน 3841) 26 มิ.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียน ลงทะเบียนเรียนซ้ำ ภาคเรียนที่ 1/2564 (อ่าน 3827) 24 มิ.ย. 64
การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) (อ่าน 3860) 08 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE) เข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3897) 03 มิ.ย. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการ (นักการภารโรง) (อ่าน 3752) 31 พ.ค. 64
ประกาศโรงเรียนตะโหมด เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ประจำปี ๒๕๖๔ (เพิ่มเติม) (อ่าน 3944) 27 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียนภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ตำมนโยบาย เรียนฟรี ๑๕ ปี อย่างมีคุณภาพ (อ่าน 4253) 25 พ.ค. 64