ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น รายการที่ 3 กิจกรรมเยาวชนจิตอาสา
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,21:26   อ่าน 272 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น รายการที่ 2 ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ การเป็นนักออกแบบและสร้างสรรค์ทางสื่อเทคโนโลยี
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,21:23   อ่าน 406 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานดีเด่น รายการที่ 1 ความสามารถพิเศษทางนาฏศิลป์และการสร้างสรรค์ผลงานการแสดงนาฏศิลป์ไทยร้างสรรค์
ชื่อนักเรียน : นายธนวัฒน์ ชูจันทร์
โพสเมื่อ : 20 ก.ย. 2564,21:11   อ่าน 350 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านยุวมัคคุเทศก์
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,23:11   อ่าน 390 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านการรอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,23:11   อ่าน 412 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผลงานการขอรับการประเมินนักเรียนพระราชทาน ด้านวิชาการ
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณิชาภัทร ศิริวัง
โพสเมื่อ : 28 ก.ย. 2563,23:09   อ่าน 468 ครั้ง